ภาพกิจกรรมวันที่ 11 พฤศจิกายน
กิจกรรมวันแรกของงานวิศวกรรมแห่งชาติ มีการอบรม สัมมนา ปรึกษาปัญหาเรื่องบ้าน กับคลินิกช่าง ร้านขายหนังสือราคาพิเศษจาก วสท. และนิทรรศการที่น่าสนใจในงานมากมาย...
Read more >

พิธีเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 ที่จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ...
Read more >

เอกสารประกอบสัมมนา
รวมเอกสารสัมมนาแต่ละห้อง ...
Read more >
[ See More News ]

นวัตกรรมระบบปรับอากาศจากบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
นวัตกรรมระบบปรับอากาศจากบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
สัมมนาฟรี การลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ด
เสวนาพิเศษ หัวข้อ งานระบบในอาคารหลังยุคโควิด 19
เสวนาพิเศษ หัวข้อ วิวัฒนาการโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่
ประชาสัมพันธ์ สัมมนา BIM และมาตรฐาน BIM ฉบับวิชาชีพ
VTR ประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563
VTR วสท 62 SUP3
ทรนด์ของรถยนต์ในอนาคต และการเข้าถึงยุค Digital transformation และ Disruptive Technology
วิศวกรรมแห่งชาติ 2562
Highlight งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 เมื่อวันที่ 1-3 พ.ย. 2561 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
พิธีเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
ท่านที่ลงทะเบียนออนไลน์ไม่ทัน น้องกิ๊ฟมาบอกแก้ปัญหา วิธีร่วมชมงาน ร่วมลงทะเบียนสัมมนาแบบ Smart กัน
แนะนำการเดินทางไปงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
Smart Education Engineering
เปิดตัวมาตรฐานใหม่ 4 เล่ม และพบบ้านปลอดภัยเหมาะกับคนยุคดิจิตอล
บรรยากาศทั่วไป งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562
สัมมนา & เสวนา วิศวกรรมแห่งชาติ 2562
เรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตด้วย CPR
คลินิคช่างพบประชาชน 2562

[ See More Gallery ]