บทความ
ข้อคิดก่อนต่อเติมบ้าน
การต่อเติมบ้านเป็นสิ่งที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้ที่ซื้อบ้านในโครงการจัดสรรทั่วไป เพราะผู้ประกอบการจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างให้มากที่สุด ซึ่งมักจะต้องทำการต่อเติมครัวเพิ่มเติมเสมอ ซึ่งมักก่อให้เกิดปัญหาตามมาเป็นอย่างมาก

"ข้อคิดก่อนต่อเติมบ้าน"

โดย สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข
 

การต่อเติมบ้านเป็นสิ่งที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้ที่ซื้อบ้านในโครงการจัดสรรทั่วไป เพราะผู้ประกอบการจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างให้มากที่สุด ดังนั้น พื้นที่บ้านจึงมักไม่เป็นที่พอใจของผู้ซื้อ โดยเฉพาะคนไทยที่ต้องทำอาหารไทย ซึ่งมักจะต้องทำการต่อเติมครัวเพิ่มเติมเสมอ ซึ่งมักก่อให้เกิดปัญหาตามมาเป็นอย่างมาก ดังนั้น ก่อนการต่อเติมบ้าน ผู้เขียนอยากให้ท่านเจ้าของบ้านพิจารณาถึงเรื่องดังกล่าวต่อไปนี้

1. รูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรม 
1.1 พื้นที่ส่วนต่อเติม ควรมีรูปแบบสอดคล้องกับตัวบ้านเดิม ทั้งด้านวัสดุ และหน้าตาของอาคาร โดยสามารถให้ผู้ออกแบบจัดทำรูป 3 มิติ เพื่อแสดงให้เห็นว่าหลังจากต่อเติมแล้วรูปแบบบ้านจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เจ้าของบ้านพอใจหรือไม่ เพราะถ้าเจ้าของบ้านดูแบบไม่เป็น เมื่อต่อเติมแล้วอาจต้องทนอยู่ในบ้านที่ต่อเติมจนน่าเกลียดไปอีกตลอดชีวิต

1.2 ต้องคำนึงถึงการระบายอากาศภายในบ้านหลังต่อเติม ส่วนมากการต่อเติมมักจะไปปิดช่องทางระบายอากาศของตัวบ้าน โดยเฉพาะอาคารประเภททาวน์เฮ้าส์ และตึกแถว เมื่อต่อเติมหลังบ้านแล้ว ลมไม่สามารถพัดจากหน้าบ้านไปออกหลังบ้านได้ ทำให้อากาศภายในบ้านร้อนมาก จนไม่สามารถอยู่ได้ หากไม่มีระบบปรับอากาศ ดังนั้น การต่อเติมต้องพยายามหาช่องให้ลมสามารถถ่ายเทได้ ซึ่งต้องปรึกษาผู้ออกแบบ

1.3 แสงสว่างจากธรรมชาติ การเพิ่มพื้นที่มักจะไปปิดช่องแสงที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน ทำให้ทางเดินส่วนกลาง และช่องบันไดมืดตลอดเวลา ทำให้ต้องเปิดไฟทั้งวัน ดังนั้นการต่อเติมต้องพิจารณาถึงการเปิดช่องแสงไว้ด้วย

2. ปัญหาเรื่องกฎหมายและผลกระทบกับบ้านข้างเคียง
โดยทั่วไปการต่อเติมบ้าน สำหรับอาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์ หรือแม้แต่บ้านเดี่ยว ที่มีพื้นที่ไม่มากนัก ผิดกฎหมายแทบทุกหลัง เนื่องจากตามกฎหมายได้กำหนดพื้นที่ว่างไว้สำหรับอาคารแต่ละชนิด ซึ่งการก่อสร้างก็มักจะก่อสร้างเต็มพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น ท่านเจ้าของบ้านต้องระมัดระวังเรื่องดังกล่าวไว้บ้าง ซึ่งปกติเจ้าหน้าที่ก็รู้ถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงมักจะไม่เข้ามาวุ่นวาย ยกเว้นกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ดังนั้นก่อนที่ท่านจะต่อเติมก็ควรจะบอกกล่าวบ้านข้างเคียงให้ทราบว่าท่านจะต่อเติม และจะต่อแบบใด เพื่อไม่ให้ กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของบ้านข้างเคียง เช่น อย่าต่อเติมจนชิดกับข้างบ้าน หรือต่อเติมแล้วเปิดหน้าต่าง หรือช่องระบายลมไปชิดข้างบ้านจนเสียง, แสง หรือกลิ่นในครัวไปรบกวนข้างบ้าน การระบายน้ำฝนจากส่วนต่อเติมก็ต้องมีรางน้ำ อย่าให้น้ำตกไปฝั่งข้างบ้าน โดยเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างว่า ถ้าข้างบ้านทำกับเราอย่างนี้ เราจะรับได้หรือไม่

3. แบบสำหรับการต่อเติม
ก่อนหาผู้รับเหมา หากท่านเจ้าของบ้านไม่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมเลย ควรศึกษาหาข้อมูลไว้บ้าง หรือทางที่ดีหาวิศวกรเป็นที่ปรึกษาสักคน หลังจากนั้นก็หาผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้างให้เรียบร้อย จัดทำแบบและรายละเอียดของงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เป็นแนวทางให้ผู้รับเหมาคิดราคา และก่อสร้างไปตามแบบที่ท่านต้องการ

4. การหาผู้รับเหมา
การเลือกผู้รับเหมา ไม่ใช่ดูแค่ราคาที่เสนอเท่านั้น เพราะหลายครั้งผู้รับเหมาจะใช้วิธีเสนอราคาที่ต่ำเพื่อให้ได้งาน แล้วพยายามลดคุณภาพงาน คิดราคาเพิ่ม หรือร้ายสุดคือทิ้งงาน ดังนั้น แนวทางในการหาผู้รับเหมา คือ หาที่พบเห็นผลงาน คือถามจากคนรู้จักแนะนำ แล้วตามไปดูผลงาน สอบถามจากเจ้าของบ้านว่าผู้รับเหมารายนี้เป็นอย่างไรบ้าง การพูดคุยต่อรองราคา รวมถึงการแบ่งงวดงาน จำเป็นต้องอาศัยวิศวกรมาช่วยคุยเพื่อไม่ให้โดนหลอก

ข้อแนะนำข้างต้น อาจไม่ถูกใจท่านเจ้าของบ้านนัก แต่จากประสบการณ์การให้คำปรึกษาในกิจกรรมคลินิกช่าง ปัญหาการต่อเติมบ้านที่เมื่อทำไปแล้วแก้ไขแทบไม่ได้เลย บางครั้งต่อเติมเรียบร้อยแล้วไม่ถูกใจ, ต่อเติมแล้วบ้านร้อนจนอยู่ไม่ได้ หรือที่หนักสุดต่อเติมแล้วแตกร้าวเสียหายจนอยู่ไม่ได้ต้องทุบทิ้ง ดังนั้น คิดให้ดีว่าถ้าไม่อยากต้องมาทนทุกข์กับการเข้าไปแก้ไขบ้าน ก็ลองพิจารณาตามข้อแนะนำที่เสนอดูนะครับ

[พบกับบูธคลินิกช่าง ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์]โพสเมื่อ: 2017-07-15

ผู้เข้าชม: 1021