ข่าว
วิศวกรรมแห่งชาติ 2561รวมกระแส 4.0 ที่ต้องรู้ โครงการยักษ์มาแล้ว วิศวกรไทยต้องไม่ตกเทรนด์
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นประเด็นที่กำลังกล่าวถึงอย่างมาก ในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะเข้ามาสร้างความสะดวก สบาย ประหยัด ปลอดภัย ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยวิศวกรสามารถจะมาอัพเดทความรู้ได้ที่งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561

 
 
     นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นประเด็นที่กำลังกล่าวถึงอย่างมาก ในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะเข้ามาสร้างความสะดวก สบาย ประหยัด ปลอดภัย ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ให้กับทั้งภาคการผลิต การบริการ และภาคประชาชน โดยหนึ่งในวิชาชีพที่ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสังคมที่มีคุณภาพ ก็คือกลุ่มวิศวกรซึ่งจำเป็นต้องมีการอัพเดทเทรนด์ความรู้อยู่เสมอ เพื่อความเท่าทันและแข่งขันได้ ท่ามกลางโครงการการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาพลิกโฉมเมืองไทยให้ก้าวไกลไปอีกขั้น

     โดยทุกๆ ปี จะมีการจัดงาน“วิศวกรรมแห่งชาติ” เพื่ออัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับวิศวกรของไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ความรู้กับผู้ที่สนใจเข้ามารับทราบถึงเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิตในวันนี้และวันข้างหน้า
 
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

     ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า วสท.มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของวิชาชีพวิศวกรรม ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการวิจัย การปรับปรุงมาตรฐานและสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพวิศวกรรมและสังคม โดย“วิศวกรรมแห่งชาติ 2561” (National Engineering 2018) เป็นงานสัมมนาวิชาการ และแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรรมวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ในไทย ภายใต้แนวคิด “Engineering for Society”มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมงานสัมมนาอัพเดทเทรนด์และเทคโนโลยีที่วิศวกรจำเป็นต้องรู้ ในหัวข้อต่างๆ กว่า 70 หัวข้อ 

     การจัดงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2561” ยังมีความยิ่งใหญ่และพิเศษกว่าทุกปี ด้วยความร่วมมือจาก 4 กระทรวง เข้ามาร่วมให้ความรู้ เพื่อยกระดับพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรรม ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศในงานมีปาฐกถาพิเศษยุทธศาสตร์แห่งชาติตามนโยบายทั้ง 4 กระทรวง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ยุทธศาสตร์คมนาคม โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และยุทธศาสตร์พลังงาน โดย ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งสะท้อนบทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีวิศวกรรมในการช่วยผลักดันประเทศให้ขับเคลื่อนไปด้วยปัญญาและสามารถเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกได้ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าการลงทุนไว้กว่า 5 ล้านล้านบาท อันจะส่งผลให้ระดับจีดีพี (GDP) ของประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี

     สำหรับไฮไลท์ในการจัดงาน วิศวกรรมแห่งชาติ 2561 คือการอัพเดทเทรนด์ความรู้ใหม่ๆ หลากหลายหัวข้อ เช่น นวัตกรรมความปลอดภัยของโครงการ ได้รับเกียรติจากวิศวกรชาวญี่ปุ่น มาบรรยายถึงการออกแบบโครงสร้างอาคาร ในสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ เช่น ภัยก่อการร้าย การวางระเบิด การวางเพลิง ซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับเมืองไทย รวมทั้ง การให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารขนาดใหญ่ เช่น สนามบิน ตึกสูงจากสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (National Fire Protection Association) ของสหรัฐอเมริกาเป็นต้น
 
ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
 
ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561

     ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 กล่าวว่า ในปีนี้ยังมีการนำเสนอความรู้และการสัมมนาที่น่าสนใจ สำหรับวิศวกรและประชาชน นั่นคือ “Smart City” หรือ เมืองอัจฉริยะ ที่หมายถึง การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ามาเพิ่มความสะดวก สบาย ประหยัด ปลอดภัย ให้กับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งประเทศไทย จะมีเมืองใหม่ที่เป็น Smart City ในแถบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งระยอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี จากการเชื่อมต่อของโลกดิจิทัลอันทันสมัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขณะที่เมืองอื่นๆ ในประเทศไทย สามารถพัฒนาเป็น Smart City จะมีความเหมาะสมต่อการเป็น Smart City ในด้านใด เช่นเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน ด้านการจัดการขยะ ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 

     ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปร์ เป็นตัวอย่างของSmart City ในอาเซียน ที่มีความโดดเด่นในด้านโครงข่ายที่เชื่อมโยงด้วยดิจิทัลเป็นหลัก สำหรับเมืองไทย สามารถก้าวสู่Smart City ที่เหมาะกับลักษณะของแต่ละเมือง เช่น ภูเก็ต ควรพัฒนาสู่ความเป็น Smart City ด้านความสะดวก ปลอดภัยเพื่อรองรับและพัฒนาการเติบโตของเมืองท่องเที่ยว ขณะที่ขอนแก่น สามารถพัฒนาสู่ Smart City ในด้านคมนาคม ทั้งนี้เล็งเห็นว่า Smart City ที่เหมาะสมกับประเทศไทยและควรเดินหน้าอย่างเร่งด่วน คือ การจัดการขยะให้เป็นศูนย์เนื่องจากปัญหาขยะ เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทย

     สำหรับ Smart City ในการใช้ชีวิตของประชาชน จากการเชื่อมต่อของโลกดิจิทัลผ่านสมาร์ทโฟนที่สื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆเช่น การสั่งเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า การสำรวจเส้นทางและการจราจร ระบบการซื้อขายผ่านออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนามากขึ้น เช่น นวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต รถพลังงานไฟฟ้า (EV Car) ซึ่งจะมีการเสวนาในงานนี้ด้วย
 
นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วสท.
 
นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วสท.

     นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วสท. เปิดเผยว่า วิศวกรในยุค 4.0 จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้เท่าทันกับโลกสมัยใหม่อยู่เสมอ โดยเฉพาะวิศวกรในสาขาส่งเสริม ที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ทั้งด้านสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ พลังงาน ไบโอเมดิคอล การบิน ฯลฯ ทุกวันนี้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในปัจจุบัน อยู่ที่กลุ่มช่างเทคนิคซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนงานของวิศวกร ขณะที่โครงการใหม่ๆ ที่ยังต้องอาศัยวิศวกรต่างชาติเข้ามาทำงานเมืองไทย วสท. จึงขอเสนอแนะต่อรัฐบาล ในการกำหนดให้มีวิศวกรไทย ทำงานร่วมกับวิศวกรต่างชาติโดยกำหนดให้วิศวกรไทยเป็นผู้นำ (Lead Firm) เนื่องจากที่ผ่านมา การทำงานร่วมกันระหว่างวิศวกรต่างชาติและชาวไทย ก่อให้เกิดประสบการณ์การทำงานจริง ซึ่งบางงานวิศวกรไทยมีพื้นฐานความรู้เดียวกันอยู่แล้ว แต่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน เช่นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ท่าเรือน้ำลึก การขุดเจาะอุโมงค์ ซึ่งในอดีตยังต้องอาศัยวิศวกรชาวต่างชาติเป็นหลัก ขณะที่ปัจจุบันเมื่อได้ทำงานร่วมกันวิศวกรไทยสามารถดำเนินการได้

     ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการหน่วยงานทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัย และผู้สนใจ ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม และร่วมฟังเสวนาภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 3 พฤศจิกายน 2561 ณ อิมแพค ฟอรั่ม ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งวิศวกรและผู้สนใจเทคโนโลยีเข้าร่วมฟังเสวนากว่า 25,000 คน และจากวิศวกรอาเซียนและต่างชาติอีก 1,500 คน
 
บ้านอัจฉริยะ
 
บ้านอัจฉริยะ
 
 
 
 
 


-
 


โพสเมื่อ: 2018-10-23

ผู้เข้าชม: 1467