ข่าว
ดร. ทศพร ศรีเอี่ยม เข้าพบ ผศ.ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันนี้ ดร. ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 เข้าพบ ผศ.ดร.มารอง ผดุงสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเชิญเป็นวิทยากรในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 และสัมภาษณ์เรื่อง Block Chain ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้

Block Chain สามารถนำมาใช้ในงานวิศวกรรม และอุตสาหกรรม ซึ่งหัวข้อนี้ จะนำไปจัดบรรยายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี

30 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



โพสเมื่อ: 2019-09-13

ผู้เข้าชม: 1338