ข่าว
ขอเชิญร่วมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563

วิศวกรรมแห่งชาติ 2563 (National Engineering 2020)
ENGINEERING FOR SOCIETY; Engineering Disruption
11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 4 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
        วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นสมาคมวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการอำนวยการ มีภารกิจในการบริการสมาชิกด้านการจัดฝึกอบรม การจัดทำมาตรฐานวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม และให้บริการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในเรื่องการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม เป็นองค์กรกลางทางด้านวิศวกรรม จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐเอกชนกว่า 77 ปี
       วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีภารกิจในการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองธานี ภายใต้ชื่องาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2563 (National Engineering 2020:Engineering for Society)” ภายใต้หัวข้อ: Engineering Disruption  โดยมีหัวข้อสัมมนาทางด้านวิชาการครอบคลุมทุกด้าน ทุกสาขาวิศวกรรม รวมถึงการแสดงสินค้าเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อนำองค์ความด้านวิศวกรรมไปพัฒนาในด้านต่าง ๆ อาทิ 5G Technology, Smart City and Smart Life, Renewable Energy, Digital Transformation, Leverage Thailand Engineering, Safety and Security, BIM Development, AI (Artificial Intelligence) and Standard of New Technology เป็นต้น
        สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ดาวโหลดเอกสาร 
หรือติดต่อ นางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท. 0 2184 4660-9 ต่อ 515 / 520 / 514 และ 0 2935 6509
ส่งแบบตอบรับได้ที่ email: aranya@eit.or.th และ nationalengineering@eit.or.th


โพสเมื่อ: 2020-03-11

ผู้เข้าชม: 3456