News
พิธีเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 ที่จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 ที่จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
11 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานีโพสเมื่อ: 2020-11-17

ผู้เข้าชม: 317