ข่าว
หารือหัวข้อบรรยาย International Engineering Forum
นายทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ประชุมหารือการจัดหัวข้อบรรยาย International Engineering Forum
Post Date: 2018-07-04
Read more >
ประชุมวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1
ประชุมวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อหารือเรื่องการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561

Post Date: 2018-07-04
Read more >