สัมมนา
New Normal Disruption for Chemical Engineering

Seminar ID : ne05
ห้อง : SAPPHIRE 117
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 11.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 40 คน (สมัครแล้ว 39 คน)

อุตสาหกรรมเคมีและวิศวกรรมด้านเคมีในเมืองไทย และโลกกำลังเผชิญกับ Disruption ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี จึงต้องปรับตัวเข้ากับ New Normal เพื่อการอยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืน และยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิต.. วิศวกรยังสงสัยว่าการระบาดนี้ จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในอนาคตไปอย่างไร ไขปริศนาเกี่ยวกับวิธีที่วิศวกรสามารถปรับตัวให้เข้ากับ New Normal Disruption ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับภาควิศวกรรมเคมี และอุตสาหกรรมเคมีควรเตรียมตัวให้พร้อมในอนาคตระยะสั้นและระยะยาว..
วิทยากรโดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ

สัมมนาเรื่อง: New Normal Disruption for Chemical Engineering

อุตสาหกรรมเคมีและวิศวกรรมด้านเคมีในเมืองไทย และทั่วโลกกำลังเผชิญกับ Disruption ด้านดิจิทัล และเทคโนโลยี จึงต้องปรับตัวเข้ากับ New Normal เพื่อการอยู่รอด และเติบ โตอย่างยั่งยืน และยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิต และการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ วิศวกรยังคงสงสัยว่าการระบาดครั้งนี้ จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในอนาคตไปอย่างไร ในการบรรยายนี้ได้รับเกียรติจากผู้คร่ำหวอดในวงการวิศวกรรมเคมีระดับประเทศอย่าง ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ที่จะไขปริศนาเกี่ยวกับวิธีที่วิศวกรสามารถปรับตัวให้เข้ากับ New Normal Disruption ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับภาควิศวกรรมเคมี และอุตสาหกรรมเคมีควรเตรียมตัวให้พร้อมในอนาคตระยะสั้นและระยะยาว

วิทยากรโดย  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร          ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ

จัดโดย     คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี วสท.ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back