สัมมนา
Digital Construction

Seminar ID : ne08-2
ห้อง : SAPPHIRE 119
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.30 - 17.00

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 56 คน)

สัมมนาเรื่อง “Digital Construction”
- Thailand future of the precast solution for building
อนาคตของการก่อสร้างอาคารด้วยระบบ Precast ในประเทศไทย โดยมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการผลิต
- Pedestrian Simulation for Infrastructure Planning
การจำลองพฤติกรรมการเดินของผู้ใช้งานส่งผลต่อการใช้งานจริงเป็นความท้าทายในการออกแบบที่มีผลต่อการลดต้นทุนและอายุการใช้งานในระยะยาว

จัดโดย คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร
(Building Information Modeling /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ วสท.
(รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกด้านล่าง)

สัมมนาเรื่อง “Digital Construction” 
  • หัวข้อ: "Thailand future of the precast solution for building"                                              

อนาคตของการก่อสร้างอาคารด้วยระบบ Precast ในประเทศไทย โดยมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการผลิต
วิทยากรโดย        นายศิรัณ หงษ์ยศ                 ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผลิตภัณฑ์และวัสดุสำเร็จรูป (Precast Specialist)

                                                               Precast Software Engineering GmbH

  • หัวข้อ "Pedestrian Simulation for Infrastructure Planning"

ความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้งานจำนวนมากเป็นความต้องการหลักของเจ้าของอาคารโครงสร้างพื้นฐานที่จะได้รับมอบอาคารจากการออกแบบอย่างมีคุณภาพ การจำลองพฤติกรรมการเดินของผู้ใช้งานส่งผลต่อการใช้งานจริงเป็นความท้าทายในการออกแบบที่มีผลต่อการลดต้นทุนและอายุการใช้งานในระยะยาว
วิทยากรโดย        นายยุทธวีร์ เหมะพรรณ์          ที่ปรึกษาการวางแผนอาคารเพื่อรองรับฝูงชน (Bentley Systems)
ผู้ดำเนินรายการ    ดร.ศตคุณ  โฆษะวินทะ          กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร

                                                                (Building Information Modeling /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ


จัดโดย คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร
(Building Information Modeling /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back