สัมมนา
เสวนาเรื่อง: สามความเสี่ยงสูงในงานก่อสร้าง ที่สูง-ดินถล่ม-ไฟไหม้ !

Seminar ID : ne11
ห้อง : SAPPHIRE 113
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 120 คน (สมัครแล้ว 112 คน)

เสวนาเรื่อง: สามความเสี่ยงสูงในงานก่อสร้าง ที่สูง-ดินถล่ม-ไฟไหม้ !
(Three high risk in Construction Work)
- Work @ Height Safety
- Excavation Safety
- Hot Work Safety
กรุณาคลิกรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง....
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.

เสวนาเรื่อง: สามความเสี่ยงสูงในงานก่อสร้าง ที่สูง-ดินถล่ม-ไฟไหม้ !
(Three high risk in Construction Work)
  • Work @ Height Safety
  • Excavation Safety
  • Hot Work Safety
วิทยากรโดย
  • นายวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ์   กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.
  • นายชาญวิทย์  เลิศฤทธิ์ กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.
  • นายสุรเชษฐ์  สีงาม กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back