สัมมนา
บรรยายเรื่อง: มาตรฐานในการทำงานในที่อับอากาศ ตามมาตรฐาน NFPA 350

Seminar ID : ne12
ห้อง : SAPPHIRE 113
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 120 คน (สมัครแล้ว 119 คน)

มาตรฐานในการทำงานในที่อับอากาศ ตามมาตรฐาน NFPA 350
มาตรฐานในการทำงานในที่อับอากาศ ตามมาตรฐานสากล NFPA 350 ฉบับล่าสุด
รู้ไว้จะปลอดภัย
โดย นายจุลดิษย์ จายนียโยธิน กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.
นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.

บรรยายเรื่อง: มาตรฐานในการทำงานในที่อับอากาศ ตามมาตรฐาน NFPA 350

มาตรฐานในการทำงานในที่อับอากาศ ตามมาตรฐานสากล NFPA 350 ฉบับล่าสุด
รู้ไว้จะปลอดภัย
 -   ดูยังไงว่าเป็นพื้นที่อับอากาศ
 -   อับอากาศแล้ว..ไง?
 -   อับอากาศแล้วแก้ได้ไหม?
 -   คนติดในที่อับอากาศแล้วช่วยยังไง และร่วมไขข้อสงสัยการจัดการพื้นที่อับอากาศ

วิทยากรโดย
  • นายจุลดิษย์  จายนียโยธิน กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.
  • นายวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ์ กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.
 
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back