สัมมนา
บรรยาย : เทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับกักเก็บพลังงาน

Seminar ID : ne15
ห้อง : SAPPHIRE 117
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 120 คน (สมัครแล้ว 119 คน)

เทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับกักเก็บพลังงาน
นำเสนอเทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังงานในปัจจุบันที่มีประเภท และคุณสมบัติหลากหลาย โดยเน้นที่เทคโนโลยีที่ใช้งานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเลือกใช้และออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงข้อมูลด้านแนวทางการจัดการเมื่อแบตเตอรี่สิ้นอายุขัย และเทคโนโลยีในอนาคตอีกด้วย

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.

บรรยายเรื่อง: เทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับกักเก็บพลังงาน
เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage system) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจ และมีความสำคัญในการช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนด้านพลังงานตามนโยบายของโลกและของประเทศไทย ในการบรรยายนี้จะนำเสนอเทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังงานในปัจจุบันที่มีประเภท และคุณสมบัติหลากหลาย โดยเน้นที่เทคโนโลยีที่ใช้งานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเลือกใช้และออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงข้อมูลด้านแนวทางการจัดการเมื่อแบตเตอรี่สิ้นอายุขัย และเทคโนโลยีในอนาคตอีกด้วย
- แนะนำคุณสมบัติ และความหมายของแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน
การออกแบบและเลือกใช้ระบบกักเก็บพลังงานตามลักษณะการใช้งานอย่างคุ้มค่ากับการลงทุน
- ระบบอุปกรณ์ป้องกัน และพื้นที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานตามมาตรฐานของ วสท.
- การบำรุงรักษาแบตเตอรี่อย่างเหมาะสมและถูกวิธี

วิทยากรโดย       
  • ดร.จิราวรรณ มงคลธนทรรศ     นักวิจัย 
  • ดร.ณัฐนัย คุณานุสนธิ์             นักวิจัย
  • นายปฏิภาณ กาลวิบูลย์           วิศวกรผู้เชี่ยวชาญบริษัทพีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
  • นายเกษียร สุขีโมกข์              กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
จัดโดย     คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back