สัมมนา
บรรยายเรื่อง: นวัตกรรมวัสดุ Sandwich panel กับงานก่อสร้างในปัจจุบัน

Seminar ID : ne16
ห้อง : SAPPHIRE 117
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 50 คน)

บรรยายเรื่อง: นวัตกรรมวัสดุ Sandwich panel กับงานก่อสร้างในปัจจุบัน
• ทำความรู้จักกับ Sandwich Panel เริ่มต้นใช้งานแพร่หลายในอุตสาหกรรมห้องเย็นและผลิตอาหาร ขยายสู่โรงงานและโกดังสมัยใหม่ จนถึงสำนักงานและอาคารประหยัดพลังงานใหม่ ๆ
• องค์ประกอบวัสดุ Sandwich Panel เหล็กเคลือบสี, ฉนวนแกนกลาง, กระบวนการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
• การออกแบบ/เลือกใช้งาน ตามความหนาของอุณหภูมิ
• ก่อสร้างได้รวดเร็ว ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนด้านโดรงสร้าง ด้วยงบลงทุนที่ไม่ต่างกัน
จัดโดย : NS BlueScope Thailand.

บรรยายเรื่อง: นวัตกรรมวัสดุ Sandwich panel กับงานก่อสร้างในปัจจุบัน
• ทำความรู้จักกับ Sandwich Panel เริ่มต้นใช้งานแพร่หลายในอุตสาหกรรมห้องเย็นและผลิตอาหาร ขยายสู่โรงงานและโกดังสมัยใหม่ จนถึงสำนักงานและอาคารประหยัดพลังงานใหม่ ๆ
• องค์ประกอบวัสดุ Sandwich Panel เหล็กเคลือบสี, ฉนวนแกนกลาง, กระบวนการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
• การออกแบบ/เลือกใช้งาน ตามความหนาของอุณหภูมิ
• ก่อสร้างได้รวดเร็ว ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนด้านโดรงสร้าง ด้วยงบลงทุนที่ไม่ต่างกัน

วิทยากรโดย
  • นายอมร ธารพิพิธชัย          Technical Marketing Manager – Thailand
  • นายธนา  ชัยชาญพาณิช      Managing Director
  • นายจีรศักดิ์  จอมมงคล        Director – Sandwich panel Dept.
จัดโดย : NS BlueScope Thailand. 


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back