สัมมนา
วิศวกรไทยกับการปรับตัวในยุคปกติใหม่

Seminar ID : ne17
ห้อง : SAPPHIRE 118
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 40 คน (สมัครแล้ว 35 คน)

พบกับ คอลัมน์นิสต์ ประจำวิศวกรรมสาร ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน กับคำถามถึงผลและวิธีการปรับตัวในช่วงวิกฤต อาทิ
“วิกฤตมันจะจบลงเมื่อไหร่ อย่างไร?”
“เทรนด์ของการศึกษาและวิชาชีพวิศวกรรมในอนาคต”
“ระบบเอไอ จะแทนวิศวกรได้จริงหรือ”
“ฝุ่นพิษ กับ โควิด ไปด้วยกันได้จริงหรือ”
“สิ่งแวดล้อมที่ได้กลับมา คุ้มไหม กับราคาที่จ่าย”..

เสวนาเรื่อง: วิศวกรไทยกับการปรับตัวในยุคปกติใหม่
พบกับการเสวนาเรื่องการปรับตัวของวิศวกรในยุค New normal กับงานวิศวกรรม เปิดมุมมองและเทคนิควิธีการปรับตัว จากกูรูและคอลัมน์นิสต์ในวิศวกรรมสาร

วิทยากรโดย
-   ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย   คอลัมน์ความปกติใหม่ในวิชาชีพวิศวกรรม 
                                            ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-   รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คอลัมน์ AI กับนายช่าง 
                                            คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
-   ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ คอลัมน์เนิร์ดดี้สีเขียว
                                            รองผู้อำนวยการภารกิจกำกับติดตามการใช้งบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
                                            และนวัตกรรม  (สกสว.) และอาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                                            มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ดำเนินรายการ 
-   ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา บรรณาธิการวิศวกรรมสาร
                                          ผู้อำนวยการ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้าน นวัตกรรม ถนนและระบบราง มหาวิทยาลัยนเรศวร

จัดโดย คณะกรรมการ และกองบรรณาธิการจัดทำวิศวกรรมสาร วสท.


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back