สัมมนา
How Engineers Move Forward the Disruption World

Seminar ID : ne21
ห้อง : SAPPHIRE 113
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.30 - 11.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 59 คน)

How Engineers Move Forward the Disruption World
ไขปริศนาเกี่ยวกับวิธีการที่วิศวกร องค์กรต่าง ๆ รวมถึงบุคคลทั่วไปสามารถปรับตัวให้เข้ากับ New Normal Disruption เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในอนาคตระยะสั้น และระยะยาว
กับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร ได้ที่นี่งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี วสท.

บรรยายเรื่อง: How Engineers Move Forward the Disruption World

ปัจจุบันเมืองไทย และทั่วโลกกำลังเผชิญกับ Disruption ด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และต้องปรับตัวเข้ากับ New Normal เพื่อการอยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิต และการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ ทุกคนยังคงสงสัยว่าการระบาดครั้งนี้จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานไปอย่างไร การบรรยายนี้ได้รับเกียรติจากผู้คร่ำหวอดในวงการวิศวกรรมในระดับประเทศ ซึ่ง จะมาไขปริศนาเกี่ยวกับวิธีการที่วิศวกร องค์กรต่าง ๆ รวมถึงบุคคลทั่วไปสามารถปรับตัวให้เข้ากับ New Normal Disruption เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในอนาคตระยะสั้น และระยะยาว

วิทยากรโดย
                  ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร
                                                           อดีตนายก วสท. พ.ศ. 2557-2559 
                                                          อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
                                                           ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี วสท.


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back