สัมมนา
วิศวกรรมจะนำสังคมผ่านวิกฤติ 2020 ได้อย่างไร

Seminar ID : ne22
ห้อง : SAPPHIRE 113
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 35 คน)

" เปิดมุมมองผ่านประสบการณ์ของผู้มีความเชี่ยวชาญ ในด้านกฎหมาย การศึกษา และสื่อสารมวลชน ชั้นนำระดับประเทศ เพื่อให้ความรู้กับวิศวกรในด้านต่างๆ นำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน "

จัดโดย บริษัท โนว์เลดจ์ ไฟร์ อินฟินิตี้ จำกัด

เสวนาเรื่อง: “วิศวกรรมจะนำสังคมผ่านวิกฤติ 2020 ได้อย่างไร”
สถานการณ์วิกฤติ 2020 เสมือนพายุร้ายที่โหมกระหน่ำเข้าใส่โลกปัจจุบันอย่างรุนแรง รวดเร็ว ทับซ้อนบนมรสุมเศรษฐกิจที่ถดถอย ซึ่งครอบครองพื้นที่อยู่เดิม การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ ( New Normal ) ของสังคมโลกเป็นข้อบังคับเด็ดขาดที่ส่งถึงมือของทุกคน รวมทั้งประเทศไทย   นี่คือก้าวย่างสำคัญของการตัดสินใจ ช่วงเวลานับจากนี้เป็นความท้าทายร่วมกันที่ยากลำบากแต่สมเกียรติภูมิยิ่ง วิศวกรรมจะเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ถูกหยิบใช้หรือจะเป็นเครื่องจักรกลที่สำคัญ  “วิศวกรรมจะนำสังคมผ่านวิกฤติ 2020 ได้อย่างไร” จากการวิเคราะห์ด้วยมุมมองเฉียบคมด้วยความคิดของวิทยากรที่มากด้วยคุณภาพ และการสั่งสมประสบการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย การศึกษา ร่วมงานเสวนาเพื่อนำสังคมผ่านวิกฤติ 2020 ด้วยกัน
โดย       คุณพศิน ทิพยรักษ์           อธิบดีอัยการ สำนักงานการยุติ การดำเนินคดีแพ่ง
                                                และอนุญาโตตุลาการ  สำนักงานอัยการสูงสุด
            คุณศักดิ์ชัย พฤฒิภัค          อดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ อดีตรอง
                                                ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
                                                สาธารณะแห่งประเทศไทย Thai PBS
            ผศ.ดร.วรานนท์  คงสง       ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                                                มหาวิทยาลัยรามคำแหง
            คุณ ณ.พงษ์ สุขสงวน        อนุกรรมาธิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูป
                                                ประเทศในคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                การสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภา

            รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


จัดโดย บริษัท โนว์เลดจ์ ไฟร์ อินฟินิตี้ จำกัด ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back