สัมมนา
สัมมนาเรื่อง: AI กับ วิศวกรยุค New Normal เพื่อองค์กร สังคม และเศรษฐกิจดิจิทัล

Seminar ID : ne27
ห้อง : SAPPHIRE 118
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 60 คน (สมัครแล้ว 59 คน)

สัมมนาเรื่อง: AI กับ วิศวกรยุค New Normal เพื่อองค์กร สังคม และเศรษฐกิจดิจิทัล
การระบาดของ โควิด-19 ผลักดันให้มีการใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ AI (Artificial Intelligence) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การบริการ การแพทย์ งานสำนักงาน การเรียนการสอน และอื่นๆ จนเราคุ้นเคยและจะกลายเป็น New Normal ต่อไปในอนาคต (คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม)..
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วสท.

สัมมนาเรื่อง: AI กับ วิศวกรยุค New Normal เพื่อองค์กร สังคม และเศรษฐกิจดิจิทัล
การระบาดของ โควิด-19 ผลักดันให้มีการใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ AI (Artificial Intelligence) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การบริการ การแพทย์  งานสำนักงาน การเรียนการสอน และอื่นๆ จนเราคุ้นเคยและจะกลายเป็น New Normal ต่อไปในอนาคต

วิทยากรโดย       
  • ดร.อนันต์  วรธิติพงศ์        ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วสท.
  • นายสุวิทย์ ศรีสุข              กรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วสท.
  • ดร.พีรเดช ณ น่าน            ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วสท.
  • นายวรภัทร  ภัทรธรรม       ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานโยบายสาธารณะ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
                                              บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วสท.


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back