สัมมนา
เสวนาพิเศษเรื่อง Engineering Disruption ส่องดูพัฒนาการก่อสร้างไทย เสริมทัพวิศวกรสู่การพัฒนางานวิศวกรรม สังคมหลังโควิด-19

Seminar ID : ne29
ห้อง : SAPPHIRE 119
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 79 คน)

ENGINEERING Disruption : “ส่องดูพัฒนาการก่อสร้างไทย เสริมทัพวิศวกรสู่การพัฒนางานวิศวกรรม สังคมหลังโควิด-19”
1) วิวัฒนาการโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่
2) ความรวดเร็วของการก่อสร้างอาคาร
3) งานระบบในอาคารหลังยุคโควิด 19
4) งานก่อสร้าง Sub Structure ขนาดใหญ่
พบกับวิทยากรกิตติมศักดิ์จากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่จะมา บอกเล่าประสบการณ์ตรงให้กับผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง..

เสวนาเรื่อง: ENGINEERING Disruption : “ส่องดูพัฒนาการก่อสร้างไทย เสริมทัพวิศวกรสู่การพัฒนางานวิศวกรรม สังคมหลังโควิด-19”
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปมาก และยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
งานวิศวกรรมต้องก้าวตามให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ให้ทันกับการแข่งขันที่สูงขึ้น วิศวกรในอาชีพต้องเพิ่มทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานด้วยการแสวงหาความรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นอกจากเทคโนโลยีแล้วสิ่งสำคัญคือทักษะในการแก้ปัญหา การหาคำตอบ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และจากผู้มีประสบการณ์ จึงจัดให้มีการเสวนาขึ้น เพื่อให้ผู้มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับวิศวกรได้เรียนรู้
  • วิวัฒนาการโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่
โดย        ดร.การุญ  จันทรางศุ             ประธานกรรมการบริษัท เค.ซี.เอส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
  • ความรวดเร็วของการก่อสร้างอาคาร
โดย        นายสุวัฒน์  เชาว์ปรีชา           ประธานกรรมการบริษัท ฤทธา จำกัด
  • งานระบบในอาคารหลังยุคโควิด 19
โดย        นายเกชา  ธีระโกเมน            ประธานกรรมการบริหารบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
  • งานก่อสร้าง Sub Structure ขนาดใหญ่
       นายธวัชชัย  สุทธิประภา         กรรมการบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน)
ดำเนินรายการโดย
            รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ        ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธาวสท.
 
จัดโดย คณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563
 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back