สัมมนา
เสวนา: ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างยุคใหม่ด้วยนวัตกรรมจาก CPAC Construction Solution

Seminar ID : ne30
ห้อง : SAPPHIRE 118
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 13.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 40 คน (สมัครแล้ว 19 คน)

เสวนา: ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างยุคใหม่ด้วยนวัตกรรมจาก CPAC Construction Solution
- หัวข้อ : การบริหารงานเทฐานรากขนาดใหญ่สำหรับงานโครงการ (Mat Foundation Solution)
- หัวข้อ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการให้ Smart ด้วย ระบบ Fully Precast Concrete System จาก CPAC Smart Structure
- หัวข้อ: Sustainability through Digitisation and Digitalisation *LIVE จาก Sweden บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
15.15 – 16.00 น. หัวข้อ : BIM Showcase
จัดโดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG)

เสวนา: ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างยุคใหม่ด้วยนวัตกรรมจาก CPAC Construction Solution
13.00 – 13.45 น.      
หัวข้อ : การบริหารงานเทฐานรากขนาดใหญ่สำหรับงานโครงการ (
Mat  Foundation Solution)

การออกแบบคอนกรีตความร้อนต่ำ และการบริหารการจัดส่งคอนกรีต สำหรับงานเทฐานรากขนาดใหญ่ที่มีปริมาณมากกว่า 20,000 คิว ภายใต้เงื่อนไขทางด้านเวลา และ สภาพการจราจรที่จำกัด
วิทยากรโดย      คุณศักรินทร์ เหลืองกำจร Construction Solution Technology Manager บริษัท ซีแพคคอนสตรัคโซลูชั่น จำกัด

13.45 – 14.30 น.      
หัวข้อ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการให้
Smart ด้วย ระบบ Fully Precast Concrete System จาก CPAC Smart Structure
บริหารการโครงการงานก่อสร้างให้ Smart สะดวก และ สบายขึ้น  ด้วยระบบ Precast Concrete System
- วิธีก่อสร้างเบื้องต้น ด้วยระบบ Precast Concrete System
- Precast Concrete System สมาร์ท สะดวก สบาย กว่าระบบก่อสร้างแบบเดิม ๆ อย่างไร
- การพัฒนาเรื่องข้อจำกัดในการออกแบบ ของระบบ Precast Concrete System
วิทยากรโดย      คุณอิสสิรัฏฐ์ จิรจรูญกิจ  Low-rise Building Solution Manager บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

14.30 – 15.00 น.      
หัวข้อ: Sustainability through Digitisation and Digitalisation
 
*LIVE จาก Sweden บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
Are you ready to be better? Are you ready to change the future? A Change in how we design, build and work use our environment to become a green world. Are you ready to go digital? Products to digitise and process to digitalise!  
วิทยากรโดย      Ben O'Donnell    VP User Application Development - BIMobject บริษัท บิมอ็อบเจ็คท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

15.15 – 16.00 น.      
หัวข้อ : BIM Showcase

เนื้อหาประชาสัมพันธ์ :    Showcase จาก CPAC BIM ที่ใช้ Digital Construction Technologies เพื่อยกระดับ
อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ตั้งแต่การออกแบบ ควบคุมการทำงานขณะก่อสร้าง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลหลังจบโครงการ
วิทยากรโดย      คุณวีรกร สายเทพ BIM Director – CPAC BIM บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

จัดโดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG)


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back