สัมมนา
ประสบการณ์ในการเทถนน Alkali-activated fly ash concrete 50 ลูกบาศก์เมตร

Seminar ID : ne07-2
ห้อง : SAPPHIRE 114
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 15.30 - 17.00

จำนวนที่รับ : 40 คน (สมัครแล้ว 39 คน)

Alkali-activated fly ash concrete เป็นที่รู้จักสำหรับนักวิจัยวัสดุก่อสร้าง และคอนกรีต เป็นเวลานับสิบปีมาแล้ว ภายใต้ชื่อ Geopolymer หรีอ Alkali-activated fly ash concrete ซึ่งเป็นวัสดุทดแทนการผลิตปูนซีเมนต์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่การนำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมยังเป็นข้อจำกัด ถึงแม้จะมีงานวิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับวัสดุชนิดนี้ก็ตาม การบรรยายในครั้งนี้ จะเป็นการแสดงผลการวิจัยและพัฒนา โดยผ่านการเล่าประสบการณ์ในการเทถนน Alkali-activated fly ash concrete 50 ลูกบาศก์เมตร ที่หน้าด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง..

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.

สัมมนาเรื่อง   “ประสบการณ์ในการเทถนน Alkali-activated fly ash concrete 50 ลูกบาศก์เมตร"
Alkali-activated fly ash concrete เป็นที่รู้จักสำหรับนักวิจัยวัสดุก่อสร้าง และคอนกรีต เป็นเวลานับสิบปีมาแล้ว ภายใต้ชื่อ Geopolymer หรีอ Alkali-activated fly ash concrete เองก็ตาม วัสดุดังกล่าวเป็นวัสดุทดแทนการผลิตปูนซีเมนต์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อย่างไรก็ตามการนำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมยังเป็นข้อจำกัด ถึงแม้จะมีงานวิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับวัสดุชนิดนี้ก็ตาม การบรรยายในครั้งนี้ จะเป็นการแสดงผลการวิจัยและพัฒนา โดยเป็นการเล่าประสบการณ์ในการเทถนน Alkali-activated fly ash concrete 50 ลูกบาศก์เมตร ที่หน้าด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 

วิทยากรโดย โดย รศ.ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ  ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.
 
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.
 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back