VDO Gallery


นวัตกรรมระบบปรับอากาศจากบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
เตรียมพบกับ
- นวัตกรรมระบบปรับอากาศ ด้วย HRV Heat Recovery Ventilater อุปกรณ์เติมอากาศ และดูดอากาศ
- ความสะอาดของอากาศ โดยใช้ Stremer Tecnology
- เครื่องเติมอากาศขนาดใหญ่สำหรับโรงพยาบาล
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563
11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

โดยคุณบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
นวัตกรรมระบบปรับอากาศจากบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
เตรียมพบกับ
- นวัตกรรมระบบปรับอากาศ ด้วย HRV Heat Recovery Ventilater อุปกรณ์เติมอากาศ และดูดอากาศ
- ความสะอาดของอากาศ โดยใช้ Stremer Tecnology
- เครื่องเติมอากาศขนาดใหญ่สำหรับโรงพยาบาล
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563
11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

โดยคุณบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
สัมมนาฟรี การลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ด
สัมมนา การลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ด ** ไม่มีค่าใช้จ่าย **


เสวนาพิเศษ หัวข้อ งานระบบในอาคารหลังยุคโควิด 19
ประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 : เสวนา “Engineering Disruption ส่องดูพัฒนาการก่อสร้างไทย เสริมทัพวิศวกรสู่การพัฒนางานวิศวกรรม สังคมหลังโควิด-19”
โดย นายเกชา ธีระโกเมน ประธานกรรมการบริหารบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
เสวนาพิเศษ หัวข้อ วิวัฒนาการโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่
ประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 : เสวนา “Engineering Disruption ส่องดูพัฒนาการก่อสร้างไทย เสริมทัพวิศวกรสู่การพัฒนางานวิศวกรรม สังคมหลังโควิด-19”
โดย ดร.การุญ จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัท เค.ซี.เอส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ประชาสัมพันธ์ สัมมนา BIM และมาตรฐาน BIM ฉบับวิชาชีพ
การสัมมนา BIM และมาตรฐาน BIM ฉบับวิชาชีพ Building Information Modeling Standard
ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563
VTR ประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563

VTR วสท 62 SUP3